(5 ψήφοι)

Μητρότητα vs Καριέρα | Βασίλης Κανελλόπουλος

Μητρότητα vs Καριέρα | Βασίλης Κανελλόπουλος

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 1980 και μετά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης παρατηρείται μία διαρκώς αυξανόμενη τάση των γυναικών να περιμένουν μέχρι το τέλος της τέταρτης ή ακόμη και τις αρχές της πέμπτης δεκαετίας της ζωής τους για να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί. Όλες οι στατιστικές μελέτες φανερώνουν μία αύξηση των γεννήσεων τα τελευταία 10 χρόνια κατά 60% στις ηλικίες 35-39 και κατά 50% στις ηλικίες 40-45.

Τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα, η ανάγκη για ανώτατη εκπαίδευση, η αναζήτηση επαγγελματικής καριέρας και η προσπάθεια εξασφάλισης οικονομικής σταθερότητας - στόχοι για τους οποίους η απόκτηση ενός παιδιού θεωρητικά αποτελεί τροχοπέδη - έχουν οδηγήσει τις γυναίκες να επιδιώκουν τη μητρότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες και να αποκτούν λιγότερα παιδιά ανά οικογένεια.

Η καθυστέρηση της πρώτης εγκυμοσύνης μέχρι την ηλικία των 30-35 μπορεί να έχει σαφή πλεονεκτήματα, όπως η εξασφάλιση καλύτερης μόρφωσης και η επίτευξη μιας καλύτερης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, έχει όμως και σημαντικά μειονεκτήματα, καθώς με την ηλικία αυξάνονται αναπόφευκτα η υπογονιμότητα και οι πιθανές επιπλοκές στην κύηση και τον τοκετό.

Ο αριθμός των ωαρίων στις ωοθήκες είναι πεπερασμένος και με την πάροδο του χρόνου οι εφεδρείες μειώνονται σημαντικά. Επίσης αυξάνεται η πιθανότητα διαταραχών του κύκλου και η συχνότητα ορισμένων γυναικολογικών αλλά και χρόνιων παθήσεων, που επηρεάζουν τη γονιμότητα. Η επιδείνωση της ποιότητας του ανδρικού σπέρματος και η παρατηρούμενη μείωση της συχνότητας των επαφών σε ηλικίες άνω των 30 είναι παράγοντες, που έχουν επίσης αρνητική επίδραση στη γονιμότητα των ζευγαριών. Για να γίνει αυτό πιο εύκολα αντιληπτό μπορούμε να χωρίσουμε τη γονιμότητα της γυναίκας με βάση την ηλικία σε τρεις κατηγορίες: 20-30, 30-40 και >40.

Με την ηλικία μειώνεται προοδευτικά η πιθανότητα σύλληψης και αυξάνεται η πιθανότητα υπογονιμότητας. Οι γυναίκες είναι πιο γόνιμες σε ηλικία 20-30, ενώ σημαντική μείωση της πιθανότητας σύλληψης παρατηρείται μετά τα 40. Στα 35 η γονιμότητα περιορίζεται κατά 50% σε σχέση με τα 25 και στα 40 κατά επιπλέον 50% σε σχέση με την ηλικία των 35. Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες με την πάροδο της ηλικίας παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στη επίτευξη της σύλληψης και αύξηση του αριθμού των ζευγαριών, που καταφεύγουν στη λύση της τεχνητά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Όσον αφορά στην κύηση αρκετά προβλήματα και πιθανές επιπλοκές αυξάνονται σε μικρό βαθμό όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της μητέρας. Επιπλοκές της εγκυμοσύνης, όπως η προεκλαμψία και ο διαβήτης κύησης εμφανίζονται με συχνότητα 10.4% σε ηλικίες 20-29 και 20% σε ηλικίες 35-39. Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη στον Καναδά το 2002, οι γυναίκες πάνω από τα 35 έχουν 20-40% μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν λιποβαρές νεογνό (<2500γρ) και 20% μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν πρόωρα (πριν την 37η εβδομάδα), ενώ η πιθανότητα χαμηλής πρόσφυσης του πλακούντα με επακόλουθη αιμορραγία είναι 8 φορές συχνότερη στα 40 σε σχέση με την ηλικία των 20 ετών.

Αντίθετα, παρά τους αυξημένους αυτούς κινδύνους, οι γυναίκες στην 4η δεκαετία της ζωής τους ακολουθούν συνήθως ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες τους, προσέχουν περισσότερο τον σώμα τους με την κατάλληλη διατροφή και άσκηση, ανέχονται ευκολότερα τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης και επικοινωνούν καλύτερα με το μαιευτήρα τους, γεγονός πολύ σημαντικό για την επιτυχή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Ένα άλλο όμως σημαντικό τίμημα, που καλούνται να πληρώσουν οι μεγαλύτερες σε ηλικία μέλλουσες μητέρες είναι η αυξημένη πιθανότητα αποβολών και χρωμοσωμικών ανωμαλιών των εμβρύων. Η πιθανότητα αποβολής στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι 9% στις ηλικίες 20-24, 20% στα 35-39, 25% στα 40-42 και ανέρχεται στο 74% σε ηλικία άνω των 45.

Επίσης οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες - με πιο συχνή και γνωστή το σύνδρομο Down– εμφανίζονται συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω της αυξημένης πιθανότητας να υπάρχει μη φυσιολογικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα ωάρια σε σχέση με τις νεότερες γυναίκες. Συγκεκριμένα η πιθανότητα για το σ. Down στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης είναι περίπου 1 : 1500 στην ηλικία των 20 ετών, 1 : 900 στα 30, 1 : 400 στα 35, ενώ αυξάνεται αλματωδώς σε 1 : 100 στα 40 και 1 : 32 σε ηλικία 45 ετών. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μητέρα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να χρειαστεί να υποβληθεί σε επεμβατική εξέταση (λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση) για να αποκλεισθεί η πιθανότητα χρωμοσωμικής ανωμαλίας του εμβρύου. Να σημειωθεί ότι οι επεμβατικές αυτές εξετάσεις φέρουν ένα επιπλέον κίνδυνο αποβολής της τάξης του 1-2%. Αν εξαιρέσουμε όμως, τα προβλήματα με τον αριθμό των χρωμοσωμάτων, οι υπόλοιπες συγγενείς ανωμαλίες δεν παρουσιάζουν κάποια στατιστικά σημαντική αύξηση με την ηλικία.

Εξετάζοντας τις διαφορές που παρατηρούνται στον τοκετό, σε εγκύους άνω των 35 είναι μεγαλύτερο το μεσοδιάστημα από την έναρξη του τοκετού μέχρι τη γέννηση, ενώ επίσης σημειώνεται αυξημένη πιθανότητα εμβρυικής δυσχέρειας στον τοκετό και αυξημένη συχνότητα υποβοηθούμενου τοκετού με αναρρόφηση (βεντούζα) ή καισαρικής τομής. Σύμφωνα με μία μελέτη στο Harvard της Βοστώνης το 2001, η πιθανότητα να γεννηθεί το πρώτο παιδί με καισαρική είναι 17% στην ηλικία των 20 και 40% πάνω από τα 35. Δεν έχει πάντως αποδειχθεί αν αυτό οφείλεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα ή στη γενική αντίληψη ότι οι επίτοκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι υψηλότερου κινδύνου. Υπάρχουν όμως και πλεονεκτήματα για τις μεγαλύτερες μητέρες στον τοκετό, αφού παρουσιάζουν μειωμένο φόβο για τον τοκετό, μικρότερη πιθανότητα απώλειας ελέγχου και αυξημένη ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η ιατρική σήμερα φαίνεται να συνοδοιπορεί και προσπαθεί να ανταποκριθεί στη σύγχρονη αυτή ανάγκη για μητρότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα προβλήματα στη σύλληψη αντιμετωπίζονται κατά το δυνατό με τις ταχέως εξελισσόμενες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ οι πιθανές επιπλοκές στην κύηση περιορίζονται στο ελάχιστο και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με την κατάλληλη και στενή παρακολούθηση. Η συνεχής πρόοδος στον τομέα του προγεννητικού ελέγχου με τη συνοδό αλματώδη εξέλιξη των μηχανημάτων υπερήχων περιορίζουν σημαντικά την πιθανότητα γέννησης παιδιού με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στην προσπάθεια διάγνωσης τέτοιων προβλημάτων με μια απλή εξέταση αίματος χωρίς την ανάγκη επεμβατικών εξετάσεων και χωρίς επιπλέον κίνδυνο αποβολής.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω οι γυναίκες, που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, πρέπει να γνωρίζουν ότι με την πάροδο του χρόνου μειώνονται οι πιθανότητες σύλληψης, αυξάνεται η πιθανότητα αποβολής και χρωμοσωμικών ανωμαλιών, είναι συχνότερες ορισμένες επιπλοκές της κύησης, ενώ επίσης αυξάνεται η πιθανότητα να γεννήσουν με καισαρική τομή. Βεβαίως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι, παρά τη στατιστική αύξηση ορισμένων κινδύνων σε σχέση με τις νεαρότερες ηλικίες, η μεγάλη πλειονότητα των γυναικών απολαμβάνει μία φυσιολογική εγκυμοσύνη χωρίς προβλήματα και με αίσια έκβαση.

Αν και γνωρίζουμε τη σχετική αύξηση των κινδύνων στην εγκυμοσύνη με την πάροδο της ηλικίας, δεν είναι δυνατό να αλλάξουμε τα δεδομένα της απαιτητικής σύγχρονης κοινωνίας, μπορούμε όμως να βοηθήσουμε στην ενημέρωση της μέλλουσας μητέρας, ώστε να επιλέξει την καταλληλότερη δυνατή χρονική στιγμή για να βιώσει το θαύμα της μητρότητας, χωρίς να διακυβεύει παράλληλα την καριέρα και την επαγγελματική της σταδιοδρομία.

 

Ο Κος Βασίλης Κανελλόπουλος είναι Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, ειδικός στην Eμβρυομητρική Ιατρική 
Ξενίας 5, Πλ. Μαβίλη, Αθήνα -  τηλ. 210 7775753, Κιν. 694 6913370
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Facebook Fan Page

 

Βασίλης Κανελλόπουλος

Ο Κος Βασίλης Κανελλόπουλος είναι Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος, ειδικός στην Eμβρυομητρική Ιατρική
Β. Σοφίας 124Α, Αθήνα - τηλ. 210 7775753, Κιν. 6946 913370
e-mail: obs-gyn@otenet.gr, Facebook Fan Page

Top5
Dr Feelgood

Αυτό που για κάποιους αποτελεί ταινία

...

Γυναικολογικό υπερηχογράφημα και

...

Ζούμε την εποχή των προκλήσεων, την εποχή των ακραίων

...

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 1980 και μετά,

...

8 Μαρτίου, ημέρα της γυναίκας. Κάντε ένα δώρο

...

Video of the day

INSTAGRAM

 

ThaGinoMana

Bright Side of Mom